09:00 - 21:00
Çözüm & Destek...
0542 541 2016
çocuk ve ergen danışmanlığı

Beylikdüzü Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk Danışmanlığı Çocukluk döneminin ilk altı yılı bireyin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Erken çocukluk dönemi temel bilgi ve becerilerin kazanıldığı ve kişiliğin ilk temel taşlarının oluştuğu bir dönemdir. Bu süreçte çocuğun sağlıklı gelişimi, kendisine zengin bir uyarıcı çevre oluşturan ve aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarına karşılık veren bir aile modeli ile mümkündür. Çocuklar doğdukları andan itibaren fiziksel, duygusal ve zihinsel açıdan hızla gelişmeye başlarlar. Çocuklar farklı dönemlerde farklı gelişim özellikleri gösterebilirler. Aileler bazen çocuklarının değişen davranışları karşısında nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği konusunda desteğe ihtiyaç duyarlar. Ayrıca çocuklar zaman zaman hayatlarında gerçekleşen birtakım değişikliklerle baş etmekte güçlük çekerler. Aile, çevre, okul gibi ortamlarda uyum ve davranış sorunları gösterebilirler. Çocuk danışmanlığının hedefi, kendilerini yetişkinler gibi ifade edemeyen çocukların dünyasını, oyun terapisi, sanat terapisi gibi profesyonel yöntemlerle analiz etmektir. Çocuğun yaşadığı sorunla ilgili baş etme stratejilerini güçlendirmektir. Aynı zamanda aileye de çocuklarını nasıl destekleyebilecekleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektir.

Ergen Danışmanlığı Ergenlik Döneminde, bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişiminde önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Genç birey bir yandan bedeninde gerçekleşen fiziksel değişikliklere alışmaya çalışırken, bir yandan da kendisini ve çevresindeki olayların anlamını derinden sorgular. Bu dönemin karateristik özellikleri aileden ayrışma ve bireyselleşme çabalarıdır. Özellikle kimlik gelişimi büyük ölçüde bu dönemde tamamlanmaktadır. Genç birey, ruhsal ve bedensel olarak kendisinde meydana gelen değişimlere uyum sağlamakta bir takım güçlükler yaşayabilir. Özellikle kimlik arayışı ile birlikte aşağıda sıralanan konular ergenler için çok önemli hale gelir. • Aile Tarafından Bir Birey Olarak Algılanma • Arkadaşları tarafından kabul görme • Dış görünüşüne karşı aşırı hassiyet • Akademik Başarı Çevresi ve ailesi tarafından yeterince benimsenmediğini hisseden ergenler, kendilerini yetersiz, çaresiz ve yalnız hissetmeye başlarlar. Bu dönemde ergenlerde sık sık depresif duygu durumu görülebilmektedir. Özellikle anne ve babanın gençle olan ilişkisi de bu dönemde büyük önem taşır. Ailesi tarafından benimsendiğini hisseden ve anlayış gören ergenler bu dönemi daha sağlıklı geçirmektedirler. Ergenlik Danışmanlığının hedefi, genç bireyin yaşadığı sorunlarla başetme becerilerini güçlendirmektir. Aynı zamanda sağlıklı iletişim kurma becerileri konusunda, hem ergen hem de ailesi etkin şekilde desteklenmektedir.

İnstagram'da Brain Danışmanlık Takip Et